Google ยิ้มกริ่ม เมื่อ Android คือดีไวส์แรกที่ถูกเลือกในการท่องโลกอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลล่าสุดจาก StatCounter เปิดเผยว่า ระบบปฏิบัติการ Android กลายเป็นช่องทางแรกในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนยุคนี้เหนือ Windows ของ Microsoft