ใหม่! เครื่องดื่ม SuperFight ทางเลือกเพื่อคนรักสุขภาพ

“ซุปเปอร์ไฟต์” (SuperFight) โดย บมจ.เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น หรือ SWC ถือเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ให้ความสดชื่น