Tencent Cloud จับมือ TACGA และ TGA จัดงาน “Game and Animation 1st Meet-up” เจาะลึกเทรนด์ใหม่วงการเกม และแอนิเมชั่น

“เทนเซ็นต์ คลาวด์” จับมือ “สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย” (TACGA) และ “สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย” (TGA) จัดงาน “Tencent Cloud’s Game and Animation 1st Meet-up” เจาะลึกเทรนด์ใหม่วงการเกม และแอนิเมชั่น