TCAS 66 รอบที่ 1 : มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร 7 โครงการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566 โดยประกาศเกณฑ์การคัดเลือก TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 7 โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา

ม.พะเยา เปิดรับสมัคร TCAS 65 รอบที่ 4 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 605 คน ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เตรียมตัวให้พร้อมกับคณะที่ใช่ สจล. เปิดรับสมัคร TCAS รอบโควตา 14 กุมภาฯ นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีเงื่อนไขอยู่ในเครือข่ายโครงการพิเศษ หรือเป็นนักเรียนในพื้นที่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีผ่านระบบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565

ทรูปลูกปัญญา เปิดสัมมนาออนไลน์ “TCAS 65 เทรนให้สอบติด ติดให้ตรงเทรนด์” ต.ค.นี้

พร้อมเคียงข้างคุณครู…ทรูปลูกปัญญา เปิดสัมมนาออนไลน์ “TCAS 65 เทรนให้สอบติด ติดให้ตรงเทรนด์” ก้าวทันยุคนิว นอร์มัล ประเดิมภาคเหนือ พร้อมเดินหน้าครบทุกภูมิภาค ต.ค.นี้

SPU พร้อมฉีดวัคซีนให้ นศ. เตรียมพร้อมก่อนกลับสู่สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่มฉีดวัคซีนให้นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนกลับสู่การจัดการเรียนในสถานศึกษาอีกครั้ง

พาไป! ท่องตลาดโลก 4 ปี กับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ SPU

หลายคนอาจสงสัย การเรียนสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปีในระดับมหาวิทยาลัย ต้องเรียนอะไรบ้าง! วันนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะพามาค้นหาคำตอบกันนะครับ!