โอกาสดีในการร่วมเป็นหนึ่งในทีมช่างติดตั้ง Thaicom Express อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด หนึ่งในเครือบริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในนาม Thaicom Express เปิดโอกาสให้ช่างติดตั้งดาวเทียมที่สนใจร่วมเป็นครอบครัว Thaicom Express เพื่อเสริมรายได้อีกหนึ่งช่องทาง เข้าร่วม “อบรมตัวแทนติดตั้งอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 18 พ.ค. 65