Zack Snyder ถอนตัวผู้กำกับ ‘Justice League’ ด้วยเหตุผลทางครอบครัว – DC เลือก Joss Whedon รับหน้าที่แทน

เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้กำกับ Justice League เมื่อ Zack Snyder ตัดสินใจอำลาตำแหน่งผู้กำกับด้วยเหตุผลทางครอบครัว โดย Joss Whedon จะทำหน้าที่แทน