เลอโนโว เสริมทัพ embedded computer เปิดตัว ThinkEdge SE30 และ ThinkEdge SE50

เครื่อง ThinkEdge SE30 และ SE50 ออกแบบมาเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้การเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานในยุคดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรม เฮลธ์แคร์ ค้าปลีก การผลิต และการใช้งานในเชิงข้อมูลของหลากหลายอุตสาหกรรม