ชุดข้อสอบ TOEFL iBT(R) ฉบับปรับปรุงจะเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคม 2566

อีทีเอส (ETS) ประกาศออกข้อสอบ TOEFL iBT(R) ฉบับปรับปรุงชุดใหม่ที่น่าตื่นเต้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้สอบอย่างต่อเนื่อง