NOSTRA รุกธุรกิจประกันภัย ใช้เทคโนโลยี G-DaaS ร่วมโมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพื้นที่ เสนอแพ็กเกจประกันเพื่อลูกค้าแบบ Personalize

ล่าสุด NOSTRA นำเทคโนโลยีร่วมเปลี่ยนโฉมบริการทางดิจิทัลให้กับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM โดยการนำข้อมูลแผนที่ดิจิทัล มาช่วยวิเคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงบ้านให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันบ้านบนแพลตฟอร์ม TQM Home Innovative Platform ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยประเมินความเสี่ยงแบบรายบุคคลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น