TransPod เปิดตัว FluxJet ยานพาหนะสำหรับระบบขนส่งความเร็วสูงพิเศษชนิดแรกของโลก ขับเคลื่อนด้วยความเร็วกว่า 1000 กม./ชม.

TransPod บริษัทสตาร์ทอัพผู้สร้างระบบขนส่งทางบกความเร็วสูงพิเศษชั้นนำของโลก (TransPod Line) เพื่อเปลี่ยนแปลงและกำหนดนิยามใหม่ให้กับคำว่าผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า เผยโฉม FluxJet นวัตกรรมที่จะเป็นตัวกำหนดแนวทางของอุตสาหกรรมซึ่งจะพลิกโฉมการใช้ชีวิต การทำงาน และการเดินทางของเรา