วีโร่ แนะวิธีภัยข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนผ่านคู่มือฉบับดิจิทัล

วีโร่ หนึ่งในผู้ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์และดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน เปิดตัวหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยแบรนด์ต่างๆ รับมือกับภัยจากข่าวปลอม