ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สรุปผลการดำเนินงานปี 2563

TRT ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เพื่อสรุปผลดำเนินงานของปี 2563 ที่มีรายได้จากการขาย 2,356.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.86 %

TRT โชว์รายได้ปี 63 สวนกระแสกวาดรายได้ 2,356.34 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นยังมีเฮ!!! รับปันผล 0.02 สต.

“ถิรไทย” หรือ TRT ประกาศผลประกอบการปี 2563 สวนกระแสโควิด-19 มีรายได้จากการขาย 2,356.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 469.09 ล้านบาท หรือประมาณ 24.86 % โดยมีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 11.91 ล้านบาท

“ถิรไทย” เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY

“ถิรไทย” เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY ชู “แพลตฟอร์มการตรวจสอบหม้อแปลงแบบออนไลน์” รับยุคดิจิทัล นำระบบ Transformer Online Monitoring จากประเทศเยอรมนี และออสเตรีย