True Catalog ท้าลองสถิติ “ออกกำลังกาย ทำให้ผู้หญิงได้เงินเดือนสูงขึ้น”

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคลีฟแลนด์สเตต ที่พบว่า ผู้หญิงที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะได้รับเงินเดือนมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ออกกำลังกายประมาณ 12% ส่วนผู้ชายจะอยู่ที่ประมาณ 7% สอดคล้องกับสมมติฐานว่า รูปลักษณ์ภายนอกส่งผลที่ดีต่อเงินเดือนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย