ทีเอ็มบีธนชาต จัดสัมมนารูปแบบใหม่ส่งมอบโซลูชัน “ttb smart port” แก่นักลงทุน

ทีเอ็มบีธนชาต และ Amundi ร่วมด้วย Thanachart Fund Eastspring จัดสัมมนารูปแบบใหม่ส่งมอบโซลูชัน “ttb smart port” แก่นักลงทุน ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญระดับโลก แนะจัดพอร์ตรับโอกาสการลงทุนในภาวะวิกฤต