ซัมชุงเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนพิการทางการได้ยินที่ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสูงสุด ของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ประจำปี 2565

ซัมชุง โดยนายจุงซุง พาร์ค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เข้ารับประกาศเกียรติคุณช่วยเหลือสนับสนุนให้บริการกับผู้พิการทางการได้ยิน ในงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนพิการทางการ