UNHCR เปิดรับผลงานประกวดออกแบบโปสเตอร์เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 แล้ววันนี้

UNHCR เปิดรับผลงานประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 แล้ววันนี้ หลังได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากคนไทยทุกเพศ