AIS 5G ผนึกกำลัง Samsung เปิดบริการ Voice over 5G New Radio (VoNR)

AIS 5G จับมือ Samsung ยกระดับโครงข่าย 5G ในการใช้บริการของคนไทย ด้วยประสบการณ์ใหม่ Voice over 5G New Radio (VoNR) หรือเทคโนโลยีการโทรผ่าน 5G SA บนโครงข่ายอัจฉริยะของ AIS 5G ที่สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้บนสมาร์ทโฟนสุดล้ำจาก Samsung ในรุ่น Galaxy S21 Ultra, S21+ และ S21 ซึ่งจะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้วยเสียงคุณภาพสูงพร้อมความเร็วและแรงระดับ 5G ครั้งแรกในไทย