WD เพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มแฟลชสตอเรจ รองรับการขยายของสถาปัตยกรรม Data-Centric

เวสเทิร์น ดิจิตอล เพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มแฟลชสตอเรจเพื่อรองรับการปรับขยายของสถาปัตยกรรม Data-Centric ในยุคที่ข้อมูลก้าวสู่ระดับเซตตะไบต์ พร้อมเปิดตัวสามโซลูชันใหม่ในงาน FMS 2020 ตั้งแต่การออกสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการใช้ข้อมูลจำนวนมากและประมวลผลที่ Edge ไปจนถึงการขับเคลื่อนสถาปัตยกรรม Data Center ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้มาตราฐาน ZNS SSD แบบใหม่

1 2