Linksys เปิดตัวเทคโนโลยี EasyMesh ครั้งแรกในไทย กับเราเตอร์รุ่น Linksys E9450 WiFi 6 EasyMesh Router (AX5400)

เปิดตัวเราเตอร์ WiFi 6 เทคโนโลยี ที่มาพร้อมเทคโนโลยี EasyMesh ตัวแรกของ Linksys คือ Linksys E9450 WiFi 6 EasyMesh Router (AX5400) และเป็นครั้งแรกในการเปิดตัว EasyMesh ในเมืองไทยเพื่อให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตระดับพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานด้วยเราเตอร์สเปกสูงในราคาเข้าถึงได้

AIS นำร่องเปิดให้บริการ WiFi 6 เร็วกว่า แรงกว่า เสถียรกว่าเดิมถึง 4 เท่า

AIS เดินหน้าขยายบริการ WiFi ต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดให้บริการ AIS SUPER WiFi ที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ของโลก WiFi 6 สามารถใช้งานได้แล้ว Galaxy S10, Galaxy S10+ และ Galaxy S10e หรือสมาร์ทโฟนที่ใช้ Chipset snapdragon 855