Lazada เปิดตัวโครงการ Bug Bounty ล่าบั๊กรับรางวัลสูงสุด 10,000 ดอลลาร์

“ลาซาด้า” เปิดตัวโครงการ Bug Bounty สาธารณะร่วมกับ YesWeHack ลาซาด้าจะจ่ายเงินรางวัลสูงสุด 10,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับแฮกเกอร์ที่มีจรรยาบรรณ โดยเน้นที่ช่องโหว่ของข้อมูลส่วนบุคคล