รถบัสไร้คนขับ Xiaoyu 2.0 ของ Yutong ได้รับรางวัล 2021 Red Dot Award

รถบัสไร้คนขับรุ่น Xiaoyu 2.0 ซึ่งออกแบบโดย Yutong ได้รับรางวัล 2021 Red Dot Award โดย Yutong ได้กลายเป็นผู้ผลิตรถบัสไร้คนขับรายแรกของโลก