Zoho รุกตลาด BI และตลาดระบบวิเคราะห์ข้อมูล Analytics ด้วยแพลตฟอร์มใหม่แบบบริการตัวเอง เปลี่ยนโฉมธุรกิจด้วยข้อมูล

แพลตฟอร์มใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI พร้อมแล้วที่จะนำเสนอความสามารถในการจัดเตรียมและจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกให้เป็นไปได้อย่างแบบอัตโนมัติ

Zoho โชว์ยอดขาย Begin แพลตฟอร์ม CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีฐานลูกค้าแล้วกว่า 7,500 ราย

Zoho บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก เผยแพลตฟอร์ม Bigin แอปพลิเคชันการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีฐานลูกค้าใช้แล้วกว่า 7,500 ราย