เต็ดตรา แพ้ค เผยรายงานความยั่งยืนปี 2564 “อาหาร ผู้คน และโลก”

TetraPak Sustaianability Report Cover

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก เผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564 ระบุถึงความคืบหน้าของบริษัทในการเร่งผลักดันให้เกิดการรีไซเคิลกล่องบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก รวมถึงคิดค้นนวัตกรรมในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความยั่งยืนที่สุดในโลกอย่างกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตมาจากทรัพยากรทดแทนได้หรือวัสดุรีไซเคิล สามารถนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์

การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างมีความรับผิดชอบและแนวทางที่ยั่งยืนถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของเต็ดตรา แพ้ค บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้อาหารปลอดภัยและมีพร้อมสำหรับการบริโภคในทุก ๆ ที่ ด้วยคำมั่นสัญญาในการ “ปกป้องทุกคุณค่า™” ปกป้องอาหาร ผู้คน และโลกใบนี้ เต็ดตรา แพ้คได้ทำงานร่วมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้คนหลายร้อยล้านคนในกว่า 160 ประเทศในแต่ละวัน พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในเรื่องอาหาร ผู้คน และโลก

TetraPak Sustaianability Report Food People

เต็ดตรา แพ้ค มุ่งมั่นที่จะปกป้องอนาคตที่ยั่งยืนของโลกเสมอมา โดยเราจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ นับตั้งแต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของเสีย ไปจนถึงการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ในปี 2563 บริษัทได้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศ โดยทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของเราสวนทางกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าในขอบเขต 1, 2, 3*

โดยลดลงทั้งหมด -19% เมื่อเทียบกับปี 2553 ในส่วนของขอบเขต 1 และ 2* นอกจากนี้ เต็ดตรา แพ้ค ยังวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ถึง -70% จากการดำเนินงานของบริษัทภายในระยะเวลา 10 ปี ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2593 ซึ่งต่อยอดจากเป้าหมายระหว่างทางของปี 2573 เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตลอดการดำเนินงานของเราเอง

เต็ดตรา แพ้ค ใช้แนวทางห่วงโซ่คุณค่ามาอย่างยาวนาน โดยตระหนักว่าอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการจัดการกับธรรมชาติของการเชื่อมโยงกันระหว่างความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ แนวทางที่ผสานรวมกันเช่นนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดวงจรของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บ การคัดแยก และการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่มีการรวบรวม และรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด โดยไม่ปล่อยให้เป็นขยะทิ้งเสีย เต็ดตรา แพ้ค ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตอาหาร เทศบาล ผู้ประกอบการรีไซเคิล และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ ทั่วทั้งอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการรีไซเคิลในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับฝ่ายต่าง ๆ เช่นนี้ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายในวงจรการรีไซเคิลในหลายประเทศที่เราดำเนินงานอยู่ ส่งผลให้อัตราการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องเครื่องดื่มทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 27% ในปี 2563

สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทย เต็ดตรา แพ้ค ส่งเสริมความมุ่งมั่นระยะยาวในการเร่งรวบรวมและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการระดับโลก และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) ในประเทศ ในปี 2563 บริษัทได้ขยายโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ (BECARE Project)

โดยรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำไปผลิตเป็นกระดาษสำหรับทำอักษรเบรลล์มอบให้กับโรงเรียนสำหรับผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ทางโครงการมีจุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว 234 จุดใน 16 จังหวัดทั่วภาคกลางของประเทศไทย บริษัทยังบรรลุเป้าหมายสำคัญกับการครบรอบ 10 ปีของโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ที่รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปทำเป็นแผ่นหลังคาบริจาคให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และมีการประกาศขยายเวลาโครงการดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี ด้วยความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและเครือข่ายอาสาสมัครที่กว้างขวางมากกว่าเดิม รวมไปถึงโครงการจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน ซึ่งริเริ่มโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ทำให้เต็ดตรา แพ้ค และพันธมิตรในอุตสาหกรรมสามารถรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมากกว่า 50 ตัน จากโรงเรียนกว่า 400 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร

TetraPak Sustaianability Report Planet

“บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในระบบการขนส่งอาหารในปัจจุบัน แต่ก็ทำให้เกิดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ซึ่งการแก้ปัญหานี้อยู่ที่การรีไซเคิล แต่เราจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการขยะและการรีไซเคิลพร้อมด้วย” นายปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “การที่เราจะนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก จะต้องสร้างการทำงานร่วมกัน

และนี่คือเหตุผลที่บริษัทของเราได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการร่วมมือกับพันธมิตรทั่วทั้งอุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยขณะที่เราเร่งสร้างการตระหนักรู้ของผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการรีไซเคิล เรายังเดินหน้าสนับสนุนระบบการจัดเก็บและการปรับปรุงเทคโนโลยีด้านการคัดแยกด้วยเช่นกัน”

อ่านรายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2563-2564 ของเต็ดตรา แพ้ค ได้ที่
Tetra Pak sustainability reports for download | Tetra Pak
*https://www.tetrapak.com/sustainability/planet/environmental-impact/a-value-chain-approach/sustainability-measuring-and-reporting