ขนมไทยมงคล 9 อย่าง ความหมายดี สำหรับใช้ในงานพิธีมงคลต่าง ๆ

Thai dessert cover

ขนมไทย บางชนิดด้วยชื่อที่แฝงไว้ด้วยความหมายที่เป็นมงคล ทำให้ขนมไทยชื่อเพราะ ความหมายดี มักใช้ในการประกอบพิธี และงานมงคลต่าง ๆ ซึ่งในบทความนี้เราก็จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ ขนมไทยมงคล 9 อย่าง ความหมายดี ที่เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เจริญก้าวหน้า คล้องไปกับความหมายของขนมไทยมงคลแต่ละชนิด ว่าแต่ขนมไทยมงคลทั้ง 9 อย่างนี้จะมีชื่อว่าอะไร และมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนั้น ไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

ขนมไทยมงคล 9 อย่าง ความหมายดี

ทองหยิบ

Thai dessert 01

ที่มา: pholfoodmafia.com

ทองหยิบ ขนมไทยลักษณะคล้ายดอกไม้สีทอง สื่อความหมายถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย ทำการงานสิ่งใด ก็จะร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ หยิบเงินหยิบทองสมดังชื่อทองหยิบ

ทองหยอด

Thai dessert 02

ที่มา: pholfoodmafia.com

ทองหยอด ขนมไทยลักษณะคล้ายหยดน้ำ มีความหมายสื่อถึงทอง ดังนั้น การให้ขนมทองหยอดก็เปรียบเสมือนให้ทองคำแก่กัน จึงมักนำมาใช้ประกอบในพิธีมงคลต่าง ๆ หรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญ ๆ แทนคำอวยพรให้ร่ำรวยมีเงินมีทองใช้จ่ายอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

ฝอยทอง

Thai dessert 03

ที่มา: zarina99.com

ฝอยทอง ขนมไทยที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว ๆ วางแบบทบกันเป็นแพ สื่อถึงการมีชีวิตที่ยืนยาว เหมือนเส้นของฝอยทอง จึงมักนำมาใช้ในงานมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะงานแต่งงาน ซึ่งขั้นตอนการทำจะต้องทำเป็นเส้นยาว ๆ เพื่อสื่อความหมายถึงการครองรักครองเรือนที่ยาวนาน หรือการอวยพรให้มีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนเส้นของฝอยทอง

เม็ดขนุน

Thai dessert 04

ที่มา: pholfoodmafia.com

เม็ดขนุน ขนมไทยที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเม็ดขนุน เชื่อกันว่าชื่อของขนมเม็ดขนุนนี้เองจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ให้มีคนคอยสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน หรือกิจการต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้า

ขนมชั้น

Thai dessert 05

ที่มา: bakewithheart.com

ขนมชั้น ขนมไทยที่มีลักษณะเป็นชั้น ๆ รูปทรงสี่เหลี่ยม นิยมทำขนมชั้นให้มี ๙ ชั้น เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งเลข ๙ นี้เองที่สื่อถึงความเป็นเลขมงคล ชั้นของขนมก็เปรียบเสมือนตำแหน่งชั้นยศที่สูงขึ้น ได้รับการเลื่อนขั้น แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า เมื่อนำไปมอบให้ใครก็นับเป็นการอวยพรให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จ

ทองเอก

Thai dessert 06

ที่มา: cpbrandsite.com

ทองเอก ขนมไทยที่เพิ่มความพิเศษกว่าขนมทองชนิดอื่นด้วยการติดทองคำเปลวด้านบนของขนม โดยคำว่าเอกนั้น สื่อความหมายถึงการเป็นที่หนึ่ง ความก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน การได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง จึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่าง ๆ หรือใช้มอบเป็นของขวัญการฉลองความสำเร็จ

ดาราทอง

Thai dessert 07

ที่มา: bakery-lover.com

ดาราทอง ขนมไทยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมงกุฏของฝรั่ง ทำให้รู้จักกันในนามของขนม ‘จ่ามงกุฏ’ ค่อนข้างมากกว่าดาราทองหรือทองเอกกระจัง ซึ่งขนมดาราทอง สื่อความหมายถึงความสวยงาม การมีสถานะอันสูงส่ง และการมีชื่อเสียง จึงนิยมใช้เป็นของขวัญในงานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง เพื่อแสดงความยินดี และอวยพรให้ผู้รับมีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ถ้วยฟู

Thai dessert 08

ที่มา: cooking.kapook.com

ถ้วยฟู ขนมไทยที่มีเนื้อนุ่มฟู และกลิ่นหอมอบร่ำของดอกไม้สดอันเป็นเอกลักษณ์ นิยมใช้ประกอบในพิธีมงคลต่าง ๆ ชื่อของขนมถ้วยฟูให้ความหมายเป็นสิริมงคล สื่อถึงความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองเฟื่องฟู

เสน่ห์จันทน์

Thai dessert 09

ที่มา: pholfoodmafia.com

เสน่ห์จันทน์ ขนมไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือประยุกต์มาจากต้นจันทน์ คนโบราณเชื่อว่าคำว่าเสน่ห์จันทน์เป็นคำที่มีสิริมงคล เพื่อแสดงถึงความเป็นที่รัก มีเสน่ห์ มีคนรัก และเอ็นดู ดังเสน่ห์ของผลจันทน์ จึงนิยมนำมาใช้ประกอบในงานพิธีมงคลต่าง ๆ และให้เป็นของขวัญแทนความรัก

ขนมไทย แต่ละเมนูนั้นล้วนมีความงดงาม วิจิตร ละเอียดอ่อน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำ ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงวิธีการทำ มีรูปลักษณ์โดดเด่น และรสชาติที่อร่อย หอมกลิ่นพืชพรรณจากธรรมชาติ อีกทั้งขนมแต่ละชนิดยังมีชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงคุณค่า และแฝงไปด้วยความหมาย อันเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของคนไทยสมัยก่อน ดังนั้น ขนมไทยมงคลทั้ง 9 อย่างนี้ จึงเป็นขนมไทยที่นิยมนำไปใช้ในงานพิธีมงคลต่าง ๆ นั่นเอง