โอกาสดีในการร่วมเป็นหนึ่งในทีมช่างติดตั้ง Thaicom Express อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด หนึ่งในเครือบริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในนาม Thaicom Express เปิดโอกาสให้ช่างติดตั้งดาวเทียมที่สนใจร่วมเป็นครอบครัว Thaicom Express เพื่อเสริมรายได้อีกหนึ่งช่องทาง เข้าร่วม “อบรมตัวแทนติดตั้งอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 18 พ.ค. 65

- News Thaicom Express FB - ภาพที่ 1

Thaicom Express บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งสัญญาณโทรศัพท์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่องทางอื่นๆ เข้าไม่ถึง โดยเฉพาะในหมู่บ้าน ชุมนบนภูเขา เกาะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่บริการอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอ เป็นบริการใหม่จาก ทีซี บรอดคาสติ้ง โดยมีให้บริการทั้งในรูปแบบรายเดือน คือ Thaicom Express Net และแบบเติมเงิน คือ Thaicom Express WiFi เพื่อกลุ่มเป้าหมายทั้งประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ฯลฯ ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ตัวแทนติดตั้ง คืออีกหนึ่งกำลังสำคัญในการร่วมขยายธุรกิจและบริการของ Thaicom Express โดยมีหน้าที่ในการค้นหา เสนอ และสำรวจสถานที่ติดตั้งรวมถึงตัวแทนจำหน่าย ทำการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย แก้ไขปัญหาการใช้งาน และเข้าซ่อมบำรุงตามวาระ ตลอดจนการดูแลรักษา ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้บริการ นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการเสริมรายได้จากงานประจำเดิมให้แก่ช่างติดตั้งด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนกับ Thaicom Express ได้ โดยทาง Thaicom Express จะจัดการอบรมให้แก่ผู้สนใจ และหลังอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพร้อมรับ Install ID เพื่อให้บริการลูกค้าของ Thaicom Express ต่อไป

การจัดอบรมครั้งแรกจะมีขึ้นที่ Green Tree Resort Cafe & Restaurant จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 18 พ.ค. 65 โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์พร้อมชื่อและเบอร์โทรติดต่อมาได้ทางกล่องข้อความ Facebook : ThaicomExpress หรือ Line : @ExpressNet ภายในวันที่ 13 พ.ค. 65