สธ. เดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก

- Poster 2 Health Expo2022 - ภาพที่ 1

ไทยพร้อมเป็น ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าสนับสนุนเต็มตัว ล่าสุดเตรียมเปิดเวทีการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 ในประเด็นสำคัญระดับนานาชาติ เน้นหนักด้านสถานการณ์ โควิด-19 ความก้าวหน้า การป้องกัน รักษา และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 พร้อมเชิญเลขาธิการองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมเปิดงาน

- Photo 1 - ภาพที่ 3

น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก (Medical and Wellness Hub) ว่าทางกระทรวงฯ ยังเดินหน้าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง นโยบายดังกล่าวเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ช่วยให้ภาคประชาชนได้รับมาตรฐานการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและดียิ่งขึ้น โดยประเทศไทยมีความได้เปรียบและความพร้อมที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในการให้บริการรักษา โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล Joint Commission International หรือ JCI ถึง 58 แห่ง ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการให้บริการที่อบอุ่น ใส่ใจ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ มีบริการด้านสุขภาพที่มีความหลากหลาย มีภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย สมุนไพรไทย นวดแผนไทย แพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียง มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการที่สมเหตุสมผล

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 (Thailand International Health Expo 2022) มหกรรมแสดงศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 ถือเป็นงานสำคัญอีกครั้งของวงการแพทย์และการสาธารณสุข เพราะนอกจากจะเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความพร้อมและศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลกแล้ว ยังเป็นเวทีในการประชุมวิชาการที่สำคัญระดับนานาชาติ โดยแบ่งเป็น 3 หมวดสำคัญประกอบด้วย

 1. มาตรฐานสากล มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่
  -การสร้างความมั่นใจเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ด้วยมาตรฐานสากล โดย น.พ.สมพร คำผง รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก จาก American Accreditation Commission International (AACI)
 2. รอบรู้เรื่องวัคซีนและโควิด-19 มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่
  -วัคซีนไทยก้าวไกลทั่วโลก โดย น.พ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
  -Future of Health Care โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – Multispecialty Care for COVID-19 Patients โดยคณาจารย์ตัวแทนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
  -กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในระยะติดเชื้อและระยะภายหลังติดเชื้อ (long covid-19) โดย สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  -Innovation Technology for Space Medicine, AI in Medicine, OSCE Simulation for Medical Students และ ESMO Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care โดยคณาจารย์ตัวแทนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศ. ดร. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล
  – ฯลฯ
 3. นวัตกรรมการแพทย์ มีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่
  -นวัตกรรมทางสุขภาพ เพื่อชุมชน โดย สถาบันพระบรมราชชนก
  -หุ่นยนต์ทางการแพทย์ โดย ศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  -A-MED Telehealth โดย ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ (HII) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
  – The Future of Wellness Economy โดย ดร. นพัฐกานต์ เกิดแสง ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
  -มะเร็ง / โรคอ้วน / และหลอดเลือด โดย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  -นวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วย Telemedicine โดย ผศ.ดร.พัชรินทร์ พูลทวี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ อ.ตระกูลวงศ์ ฦาชา ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  -Digital Platform for Transplantation in Thailand โดย รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
  -ฯลฯ

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรของไทย ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้มีการเชิญ เลขาธิการองค์การอนามัยโลก ร่วมเปิดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมเปิดงานฯ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่จะได้แสดงให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลกอย่างแท้จริง

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com

ติดตามเพจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก