กลุ่มทรู ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ ในหัวข้อ “Passion for Excellence : องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านดิจิทัล

กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2564 – กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมงาน “Thailand Quality Award Winner Conference 2020” พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มทรู ในหัวข้อ “Passion for Excellence : องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านดิจิทัล”

ซึ่งครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งได้เชิญองค์กรต่างๆ ที่เคยได้รับรางวัล TQA, TQC Plus และ TQC มาร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

- 266 - ภาพที่ 1

“กลุ่มทรู ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่คนไทยเป็นรายแรกมาโดยตลอด รวมถึงเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ สะท้อนความเป็น First Mover and Game Changer อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้างองค์กรดิจิทัลนั้น

สรุปได้เป็น 6 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

1. วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้นำ

2. วัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและมุ่งเน้นนวัตกรรมที่มีรากฐานสำคัญจากความคิดบวก

3. “คน” พลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนอนาคตขององค์กร

4. Disruption อยู่เสมอ ด้วยโซลูชัน สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกด้าน

5. การกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องทั้งองค์กร พัฒนา Digital Dashboard เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรับแผนได้อย่างรวดเร็ว และ

6. การนำศักยภาพขององค์กร ร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม”, นายณัฐวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในงาน Thailand Quality Award Winner Conference ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award 2019) รวมถึงได้รับอีก 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจต่อเนื่องในระดับนานาชาติ

โดยเป็น 1 ใน 2 องค์กรไทยในรอบ 18 ปีที่ได้รับรางวัล “Global Performance Excellence Awards 2020” (GPEA 2020) ระดับ “Best in Class” ซึ่งจัดโดย Asia Pacific Quality Organization Inc (APQO) ประเทศนิวซีแลนด์ และรางวัล “The European Award for Best Practices 2020” ประเภท Gold Class ซึ่งจัดโดย European Society Quality Research (ESQR) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์