กสอ.จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้คุณภาพสิ่งทอไทย Thailand Textiles Tag ต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เตรียมสร้างการรับรู้ ตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย และได้รับพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ทั้งนี้ เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทีมีคุณภาพโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองต่าง ๆ มากขึ้น

โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้ตราสัญลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ เป็นต้น สำหรับการสร้างการรับรู้ได้ดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

8E6FF6F1 24F1 499B A709 D3312551E771