10 นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ตบเท้าขึ้นเวที Thailand Tourism Forum 2022 โชว์ไอเดียพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการจัดงาน Thailand Tourism Forum 2022 หรือ TTF 2022 ขึ้น ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ นับเป็นการประชุมสัมมนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 แล้ว สำหรับหัวข้อสัมมนาในปีนี้คือ #ThaiTourismUnited ซึ่งสอดรับกับสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและธุรกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื้อหาจึงมุ่งเน้นไปที่การเสาะแสวงหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน

1.TTF Custom 0

ภายในงานมีการอภิปรายของเหล่า CEO จากโรงแรมและองค์กรการท่องเที่ยวชั้นนำของไทย ที่นำเสนอวิสัยทัศน์ในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาเฟื่องฟูภายหลังสถานการณ์โควิดนอกจากนี้อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และศิลปะการประกอบอาหาร ซึ่งในงาน TTF 2021 เมื่อปีที่แล้ว นักศึกษา 9 คนของวิทยาลัยได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ในปีนี้ทางผู้จัดงานจึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีรวม 10 คนไปร่วมกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้ง

2.Suttida Custom 1

นักศึกษาทั้ง 10 คนประกอบไปด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 9 คน ได้แก่ นางสาวเพชรชมพู วสุกาญจนานนท์ นายปุณณวิช โพธิ์ฉัตรแก้ว นางสาวทิตยาภรณ์ โอคุซึ นางสาวอรพรรณ ศุภลักษณ์ไพศาล นางสาวธิดารัตน์ แสนโคตร นางสาวปุณญิศา คงสุวรรณ นายปุญญิศา พักมี นายกวิน สหะศักดิ์มนตรี นางสาวสุทธิดา หลวงนา และนักศึกษาระดับปริญญาโทอีก 1 คน คือ นางสาวนวลนภา บำรุงเสนา โคล์โคล์ ได้รับเกียรติให้กล่าวบนเวทีเพื่อแสดงแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เจริญงอกงาม

หนึ่งในนั้นคือ นางสาวสุทธิดา หลวงนา นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา Hotel and Resort Management (ปัจจุบันคือสาขาวิชา Hospitality Management) และนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีใจความว่า

“ขณะนี้เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเราไปอย่างสิ้นเชิง ดิฉันเชื่อว่าความยั่งยืนมีบทบาทสำคัญต่อโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) คือการปรับตัวที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในรุ่นของเรา ดังนั้นยิ่งคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าไร คุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น และถ้าวันหนึ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลายเป็นประเด็นหลักที่เราให้ความสำคัญ ประเทศของเราจะทำกำไรได้มหาศาล และไทยก็จะกลายเป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวที่วิเศษที่สุดแห่งหนึ่งของโลก”

แนวคิดของนักศึกษาทั้ง 10 คน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของวิทยาลัยดุสิตธานีที่บ่มเพาะนักศึกษาซึ่งเรียนเกี่ยวกับธุรกิจบริการโดยตรง ให้มีแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในฐานะเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th