ศูนย์การผลิต Image Sensor ของโซนี่ในไทย สู่การทำงานด้วยพลังงานหมุนเวียน 100%

ทั้งนี้ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีฐานการผลิตตั้งอยู่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับธุรกิจ Imaging & Sensing Solutions ของโซนี่ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบ Image Sensor เป็นหลัก ซึ่ง Image Sensor เป็นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่เปรียบเสมือน “ดวงตา” ของกล้องประเภทต่าง ๆ รวมถึงสมาร์ทโฟน ปัจจุบัน โซนี่ถือครองส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในตลาด Image Sensor ทั่วโลก และถูกนำใช้ในอุปกรณ์ที่หลากหลาย อาทิ กล้องดิจิตัล สมาร์ทโฟน รวมถึงเทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับ เป็นต้น

- image002 1 - ภาพที่ 1

โซนี่ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่น และต่อเนื่องมา จึงทำให้โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้วางแผนโดยใช้พื้นที่หลังคาโรงงานซึ่งมีขนาดใหญ่ประมาณ 50,000 ตารางเมตร ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครอบคลุมพื้นที่หลังคาเกือบทั้งหมดภายในเดือนตุลาคมของปี 2564 นี้ โดยจะมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่ดินของโตเกียวโดมถึง 2.54 เท่า และที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัทโซนี่

ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดจะผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้แก่โรงงาน และแม้ว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าอาจจะยังเพียงพอตามที่ต้องใช้ในโรงงานทั้งหมด แต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ โดยการซื้อใบรับรองพลังงานทดแทน และด้วยการรวมแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับการซื้อใบรับรองพลังงานทดแทน โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี จะเป็นฐานการผลิตของกลุ่มบริษัทโซนี่แห่งแรกในเอเชีย ที่สามารถดำเนินการใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 100% ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้