สถาบันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของไต้หวัน (TAISE) จัดงานมอบรางวัลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิคครั้งที่ 3 (The 3rd Asia-Pacific Sustainability action Awards) การเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ที่ยั่งยืน

135

ไทเป, ไต้หวัน – Media OutReach Newswire – 6 พฤษภาคม 2567 – เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) รางวัลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิคครั้งที่ 3  จะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ เพื่อยกย่ององค์กรและบุคคลที่มุ่งมั่นในการก้าวหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พิธีมอบรางวัลจะมีการจัดขึ้นพร้อมกับงาน Asia-Pacific Sustainability Development Action Expo and Summit และคาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้มีการลงทะเบียนแล้ว 1,051  แห่ง ครอบคลุม 537 องค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่เจิดจ้าสดใสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

พิธีมอบรางวัลการดําเนินการอย่างยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิกและไต้หวันประจําปี 2565 (The 2023 Asia-Pacific and Taiwan Sustainability Action Awards Ceremony) : ภาพถ่ายหมู่ของแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม

Dr. Eugene Chien ประธานของ TAISE กล่าวว่า “นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสําเร็จระดับโลกในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจะเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 2 รางวัลในปีที่ผ่านมานั้นได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จากประเทศไทย และ PT United Tractors Tbk จากประเทศอินโดนีเซีย ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าใหม่ของแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) และคาดว่าจะมีตัวชี้วัดเข้าร่วมมากขึ้นในปีนี้

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

สร้างความตระหนักในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยกย่องผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนในสาขาต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นแพลตฟอร์มสําหรับการแลกเปลี่ยนและการเจรจา TAISE หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะดึงความสนใจไปที่รางวัล Livable City Award เนื่องจากเมืองมีบทบาทสําคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กำหนดรับลงทะเบียนวันสุดท้ายคือวันที่ 31 พฤษภาคม โดย TAISE ขอเชิญผู้นําด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเร่งความพยายามและร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบวกต่ออนาคตของโลก

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://reurl.cc/9vXLjV