บราเดอร์ คืนชีวิตป่าโกงกางแหล่งผลิตออกซิเจนของโลก ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

บราเดอร์ สร้างสรรค์โครงการอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลนพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 13 ส่งต้นกล้าจำนวน 2,000 ต้น ให้กับชุมชนเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกทำลาย คืนลมหายใจสู่โลก

- อุไพศิลป์สถาพร - ภาพที่ 1

นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากวิกฤติโควิด-19 ที่คนไทยต้องเผชิญผลกระทบมาเป็นเวลานาน บราเดอร์ จึงได้ริเริ่มแคมเปญพิเศษ The Infinite Brotherhood of Love เพื่อส่งมอบความรักความห่วงใย สู่สังคมไทยทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจเดียวกัน แบ่งปันออกซิเจนให้โลก” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้าน SDG ขององค์กรใน 3 ส่วน ทั้งด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น การผลักดันให้ชุมชนเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน และการเดินหน้าสร้างความร่วมมือในทุกระดับเพื่อต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบไม่มีวันสิ้นสุด

- Brother อาสาอนุรักษ์ - ภาพที่ 3 - brother อาสาอนุรักษ์ ครั้งที่ 13 4 - ภาพที่ 5

The Infinite Brotherhood of Love ถูกพัฒนาขึ้นโดยแรงบันดาลใจที่ได้จากสัญลักษณ์ของออกซิเจน (O2) มาแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติบนโลกใบนี้ และเมื่อนำ O มาเรียงต่อกันจะกลายเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ Infinity ที่ทำให้เห็นว่าทั้งมนุษย์และธรรมชาติล้วนต้องพึ่งพากันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และบราเดอร์ก็จะไม่หยุดที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนดังปรัชญาทางธุรกิจที่ยึดถือมากว่า 100 ปี ‘at your side’ “แคมเปญ The Infinite Brotherhood of Love จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักในการดำเนินการเพื่อสังคมในปีนี้ของบราเดอร์

เริ่มจากกิจกรรมปลูกป่าในโครงการอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลนพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ที่บราเดอร์ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อฟื้นคืนสภาพป่าชายเลนที่ถูกทำลายให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น ให้ระบบนิเวศน์กลับมาดำเนินได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำ ช่วยป้องกันการกัดเซาะผืนดินชายฝั่งทะเล และสร้างอาชีพแก่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น” นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำต่อเนื่องมาตลอด 13 ปี รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในโครงการทั้งหมดมากกว่า 8,000 ต้น

“ความสำเร็จของโครงการอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน ตลอดจนความพยายามปลุกจิตสำนึกของคนในทุกช่วงอายุให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ อยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย แม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ แต่ถ้าคนไทยทั้งประเทศได้ลงมือทำในแต่ละจุดเล็กๆ ที่ตนเองอาศัยอยู่ก็จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในภาพรวมได้เช่นกัน

นอกจากนี้ หากสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติต่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุล ระบบนิเวศน์ก็จะกลับมาสมบูรณ์เป็นบ้าน เป็นแหล่งอาหาร แหล่งผลิตออกซิเจนให้โลกใบนี้ได้ใช้อย่างไม่มีวันหมด และบราเดอร์ก็จะสานต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมที่บราเดอร์มีส่วนร่วมให้เกิดพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน” นายพรภัค กล่าวเสริม

- brother อาสาอนุรักษ์ ครั้งที่ 13 3 - ภาพที่ 7 - brother อาสาอนุรักษ์ ครั้งที่ 13 1 - ภาพที่ 9

เพราะบราเดอร์ตระหนักดีว่า ‘ออกซิเจน’ คือหัวใจสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้สามารถดำรงอยู่ได้ การส่งเสริมด้านการปลูกป่าก็เปรียบเสมือนการช่วยโลกผลิตออกซิเจนด้วยเช่นกัน “พันธสัญญาสากลที่ บราเดอร์ ยึดถือมาโดยตลอดคือความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น ป่าโกงกางที่บราเดอร์ พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และชุมชนได้ร่วมกันปลูกนี้ ถือเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่เติบโตเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผืนป่าที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจ

และสิ่งที่ได้มันมีค่ามากสำหรับชุมชน สังคมและประเทศ และยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของออกซิเจนยิ่งขึ้น เพราะผู้ติดเชื้อต่างต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ต่อลมหายใจในแต่ละวินาทีชีวิต บราเดอร์ จึงได้จัดทำโครงการอีกหนึ่งโครงการคือ ลมหายใจเดียวกัน แบ่งปันผู้ป่วยโควิด-19 ขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนการส่งต่อลมหายใจผ่านสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยด้วยการมอบกล่องคลายกังวลแก่กลุ่มเส้นด้ายเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน”

- brother อาสาอนุรักษ์ ครั้งที่ 13 2 - ภาพที่ 11

Related Posts

- บราเดอร์ นำเข้า ‘GTX600’ สุดยอดเครื่องพิมพ์ผ้าอุตสาหกรรมระบบดิจิทัลจากญี่ปุ่น หลังกวาดยอดขายในไทยจนครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด

- วันนี้ – 25 มิ.ย. นี้ บราเดอร์ เตรียมเผยโฉม ‘GTX600’ สุดยอดเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิทัลรุ่นล่าสุดจากญี่ปุ่น ในงาน GFT 2022 ไบเทค บางนา พร้อมข้อเสนอพิเศษแบบสุดคุ้ม!

- บราเดอร์ เผยโฉมกลุ่มสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะรุ่นใหม่ สุดยอดด้านความเร็วและคมชัด เชื่อมต่อง่ายผ่านคลาวด์ พร้อมเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นออฟฟิศอย่างสมบูรณ์แบบ

- บราเดอร์ พร้อมรุกตลาดจักรปักหลังภาครัฐผ่อนปรนมาตรการ เปิดตัว 2 สินค้าใหม่รับเปิดเทอมและการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวไทย

- บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก