รามคามสถูป พระสถูปดั้งเดิมเพียงแห่งเดียวที่ไม่เคยถูกรุกล้ำและใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา

PR MAY 2023 11 01 162328

ลุมพินี, เนปาล – Media OutReach – 23 ตุลาคม 2566 – บริษัท The Promised Land มีความยินดีที่จะประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกองทุนพัฒนาลุมพินี หรือ The Lumbini Development Trust ซึ่งถือเป็นความร่วมมือทางประวัติศาสตร์ที่มุ่งมั่นเพื่อการปกป้อง อนุรักษ์ รักษา พัฒนา และจัดการรามคามสถูป (Ramagrama Stupa) ที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน

https://www.youtube.com/watch?v=yyaqLpCgZzI

รามคามสถูปมีอายุย้อนกลับไปถึง 600 ปีก่อนคริสตกาล ถือเป็นสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในฐานะพระสถูปดั้งเดิมเพียงแห่งเดียวไม่เคยถูกรุกล้ำและใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ดร. Lharkyal Lama รองประธานกองทุนพัฒนาลุมพินี กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการปกป้องมรดกทางจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์ของสถูปเพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่จากสถูปดั้งเดิมทั้ง 8 แห่ง”
PR MAY 2023 11 01 162334
Nikesh Adhikari ประธานบริษัท The Promised Land กล่าวว่า “โลกของเรากำลังต้องการการเยียวยาอย่างถึงที่สุด และผมเชื่อว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างรามคามสถูปคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้”
PR MAY 2023 11 01 162340
เพื่อเป็นการรำลึกถึงความร่วมมือครั้งนี้ งานลงนามบันทึกความเข้าใจจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่รามคามสถูป ประเทศเนปาล โดย ฯพณฯ Pushpa Kamal Dahal นายกรัฐมนตรีของเนปาล จะนำเสนอถึงแผนแม่บทการบูรณะและการอนุรักษ์
PR MAY 2023 11 01 162342
เราขอเชิญทุกคนมาร่วมเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ โดยเริ่มปฏิบัติภารกิจในการอนุรักษ์หนึ่งในสถูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเฉลิมฉลองจิตวิญญาณที่หยั่งรากลึก ณ ที่แห่งนี้
PR MAY 2023 11 01 162348
โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Moksha Foundation เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน
PR MAY 2023 11 01 162350
PR MAY 2023 11 01 162354