บทความ: 3 นวัตกรรมใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในยุคของ COVID-19

Lazada

วันนี้มีบทความดีๆ ที่อยากให้ทุกท่านได้อ่าน The Movement of Startup in the Post Covid -19 Era 3 นวัตกรรมใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในยุคของ COVID-19

1.Food Technology – จะมีการใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เฉพาะแค่การขนส่งหรือทางการตลาดเท่านั้น แต่จะถูกนำมาเป็นหนึ่งในขั้นตอนหรือกระบวนการตั้งแต่ช่วยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพของอาหาร ตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบ ขนส่ง แปรรูป จนพัฒนาออกมาเป็นรายการอาหารที่เหมาะกับคนแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

2.Healthcare Technology – แนวโน้มของ Health Tech นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศและเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนทุกรุ่นในปัจจุบัน สิ่งที่พอจะได้เห็นกับบ้างแล้วในการใช้ Technology ในอุตสาหกรรม Healthcare ก็คือ การปรึกษาแพทย์เบื้องต้นโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล (Telemedicine)

3.Super App – ธุรกิจพัฒนา Application ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการให้บริการทางด้านใดหน้าหนึ่ง หรือด้านเดียวจำเป็นต้องพัฒนาและปรับรูปแบบไปเป็น Platform หรือ Super App กล่าวคือสร้างแอพพลิเคชั่นที่รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการใน Application เดียว

ดังนั้นแล้วการเกิดขึ้นของธุรกิจใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่จำเป็นก็คือ Business Impact เพื่อพลิกวิกฤตที่กำลังท้าทายในเวลานี้ ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยต้องมองการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ต่อยอดธุรกิจ ให้สามารถเชื่อมต่อให้เป็นภาพองค์รวมหรือ Ecosystem ให้ได้มากที่สุด

บทความโดย ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ
และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- 260807880 10158505779757584 3809018270466613449 n 1 - ภาพที่ 1

- .เจ 0 - ภาพที่ 3