ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกำลัง บลจ. พรินซิเพิล จัดสัมมนาออนไลน์ The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด จัดงานสัมมนาออนไลน์ The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 7 หัวข้อ “สินทรัพย์ดิจิทัลกับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ”

โดยมีนายจุมพล สายมาลา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน และภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายองค์กร ร่วมแบ่งปันมุมมองการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการลงทุนระยะยาว

นำโดย นายศุภกร ตุลยธัญ (ที่ 4 จากซ้าย) CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด นายพิริยะ สัมพันธารักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฉลกดอทคอม จำกัด และ ดร.นภนวลพรรณ ภวสันต์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นางปาจรีย์ บุณยัษฐิติ รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ร่วมเป็นเกียรติ

The Retirement Plan Symposium