TOA มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

Lazada

ประจักษ์ – ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มกรุงธนเหนือที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พระครูวิศิษฏ์สรการ, ขจิต ชัชวานิชย์ และ วิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์ ร่วมด้วย จัดขึ้น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เมื่อเร็ว ๆ นี้

- TOA CSR1 - ภาพที่ 1