TOA มอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพทย์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน – รองประธานกรรมการบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา จำนวน 2,200 ทุน เป็นจำนวนเงิน 6,600,000 บาท ให้กับบุตรข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2565 ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียลสละ ทุ่มเท รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างรากฐานและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ โดยมี พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นผู้รับมอบ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

TOA 1400