TOA มอบปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ผลิตสื่ออักษรเบรลล์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะใช้แล้ว จำนวนกว่า 1,000 เล่ม ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด

ปัจจุบันสื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ จึงมีการเปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อคุณภาพ เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นต่อไป

การจัดกิจกรรมส่งมอบปฏิทินเก่า เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ TOA จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์การขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- TOA 1400 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Related Posts

- TOA นำทีมจิตอาสาสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จ.ปทุมธานี

- TOA เสริมแกร่ง AP THAILAND ส่งนวัตกรรมสีคุณภาพ ปูพรมชีวีตดีๆ กับโครงการ AP ทั่วไทย

- TOA Organic Care ตอกย้ำความสำเร็จ คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Innovation Award 2022 จากเวทีงานสถาปนิก’65

- TOA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- TOA ยกทัพนวัตกรรมสี และวัสดุก่อสร้างแบบครบวงจร ร่วมงานสถาปนิก’65