TOA ระดมมอบถุงยังชีพกว่า 65,000 ชุด ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ทุ่มงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ กว่า 65,000 ชุด ผ่านเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และวัดวาอาราม

ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน นำถุงยังชีพไปแจกให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แต่ละบ้าน แต่ละชุมชน เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องออกจากบ้าน ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง