TOA รุกตลาดเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง การันตีความเชื่อมั่น กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ มาตรฐาน มอก.

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA พร้อมรุกธุรกิจกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยคุณภาพ และมาตรฐาน มอก. กับผลิตภัณฑ์ “กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์” ย้ำความเชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้า ทั้งผู้รับเหมา สถาปนิก เจ้าของบ้าน และเจ้าของโครงการ

- TOA 1400 bil19neLJONq - ภาพที่ 1

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีโอเอ ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ว่า “ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา TOA ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ได้เพียงเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่จะแข่งขันในปัจจุบันเท่านั้น

แต่ TOA ยังมองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่มีรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไป และครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น จนนำมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ ที่ TOA ได้ก้าวสู่ความเป็น Global Brand ด้วยสินค้าและบริการแบบครบวงจร (Total Solution) ขยายธุรกิจสู่กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

เดินหน้าบุกส่วนแบ่งการตลาดที่มีในปัจจุบันมากกว่า 10% ส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกในสินค้า การบริการ และราคาที่หลากหลายมากขึ้น และด้วยศักยภาพทางธุรกิจของ TOA เราเชื่อมั่นว่า ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า TOA จะครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง”

เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่น และศักยภาพทางธุรกิจในกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของ TOA ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสินค้า “กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ (TOA Protile)” ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.2703-2559 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)

โดยผลการทดสอบแสดงถึงคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวในการยึดเกาะระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวซีเมนต์ได้ดี มีระยะเวลาในการติดกระเบื้องที่เหมาะสม และทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี “เหนียวแน่น ทนทาน มาตรฐานเยอรมัน” เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60X60 ซม. ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ภายในเวลา 15 นาทีหลังจากการปู

จากการพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการแบบครบวงจรที่ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อTOA มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง เรามั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของ TOA เติบโตครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ได้ ในเร็ว ๆ นี้