TOA ร่วมกับ ICONSIAM จัดกิจกรรมอาสาช่วยทาสี ชุมชนคลองพระยาเกษม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ร่วมกับ ไอคอนสยาม (ICONSIAM) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “อาสาช่วยทาสี” เพื่อการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในชุมชนคลองพระยาเกษม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ และเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิ พื้นที่ออกกำลังกาย และพื้นที่เพื่อการจัดประชุมของชุมชน เป็นต้น กิจกรรมครั้งนี้นำทีมจิตอาสาโดย พนักงานของ TOA และ ICONSIAM ร่วมกับชาวชุมชนคลองพระยาเกษม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงพื้นที่ที่ทรุดโทรมภายในชุมชน ทาสีกำแพงชุมชน ทั้งบริเวณโดยรอบลานเอนกประสงค์ และศาลาที่ทำการชุมชน

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม ที่ตอกย้ำความมีจิตอาสาและความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามปณิธานของ TOA ในด้าน “การดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลชุมชนและสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน”

- TOA1 1200x628 0 - ภาพที่ 1 - TOA2 1400 1 - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ