TOA ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิบ้านเด็กเร่ร่อน จ.สมุทรปราการ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก รวมไปถึงมูลนิธิหลายแห่งได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือด้านต่างๆ ลดน้อยลง อีกทั้งยังมีการงดการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เลี้ยงอาหาร การเข้าเยี่ยมพบปะ และจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อาจจะส่งผลถึงสภาวะจิตใจของเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย ทีม TOA อาสา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเด็กและผู้ด้อยโอกาส ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการบริจาคสิ่งของและความช่วยเหลือ เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม เสื้อผ้า รองเท้า ตุ๊กตา และ ของเล่นต่างๆ ให้กับมูลนิธิบ้านเด็กเร่ร่อน จ.สมุทรปราการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา

- TOA ASA 1400 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ