TOA หนุนการแพทย์กว่า 40 รพ.ทั่วประเทศ ช่วยสังคมสู้โควิด-19

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ทุ่มงบประมาณกว่า 40 ล้านบาท ในครึ่งปีแรก 2564 เดินหน้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบเงินสมทบการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ปูพรมกระจายความช่วยเหลือโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลสนาม และหน่วยงานด้านสาธารณสุข รวมกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

- TOA1400 - ภาพที่ 1

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีโอเอ กล่าวว่า ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และจำเป็นต้องจัดหาสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน ดังนั้น ความพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ทีโอเอจึงขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก ในการดูแลรักษาประชาชนทั่วไป และรวมทั้งผู้ป่วยโควิด-19

ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ทีโอเอเดินหน้า ส่งมอบความช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ สร้างห้องผู้ป่วยแรงดันลบ สร้าง ICU สนามห้องแรงดันลบ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ภาวะโคม่า ห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ มอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow

มอบชุดตรวจเชื้อโควิด-19 สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Antigen Test Professional Use) มอบรถตู้พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อให้บริการทางการแพทย์ มอบชุด PPE หน้ากากN95 ถุงมือไนโตรเจน มอบยิปซัมเพื่อสร้างแผงกั้นเตียงในโรงพยาบาลสนาม กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ มอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ อาทิ เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ในโรงพยาบาล

พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนการทำงานด้านการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นอกจากนี้ ทีโอเอได้มอบอาหารกล่อง กว่า 2,000 กล่อง เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่สนับสนุนงานด้านโควิด-19 โดยสั่งอาหารกล่องจากร้านอาหารในชุมชนเพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเหล่าผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย และเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

ตลอดครึ่งปีแรก 2564 นี้ ทีโอเอได้กระจายความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ต่างๆ กว่า 40 แห่ง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาลบางบ่อ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางเสาธง โรงพยาบาลสนาม“รักษ์คนสาคร” จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก เป็นต้น

ทีโอเอพร้อมเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคม และส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกท่าน ที่เสียสละ ทุ่มเท ทำงานอย่างหนัก เพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 ……ทีโอเอไม่ทิ้งกัน…สู้ภัยโควิด-19