TOA ไม่ทิ้งกัน ส่งความห่วงใยสู่กรมราชทัณฑ์

Lazada

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ และทัณฑสถาน จึงเดินหน้า ภารกิจ … TOA ไม่ทิ้งกัน ส่งความห่วงใยสู่กรมราชทัณฑ์

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ ทีโอเอ มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ “ทีโพล์” (Teepol) Original brand from England จำนวน 10,000 ชุด ให้แก่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอีก 1,000 ชุด ให้แก่ กรมราชทัณฑ์ โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ในการบรรเทาปัญหา และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้รับมอบมานั้น จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะแจกจ่ายให้แก่เรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

- - ภาพที่ 1