TOA ไม่ทิ้งกัน เร่งช่วยสาธารณสุขเพื่อชุมชน ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกัน

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง ด้วยยอดจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และผู้ป่วยมีอาการหนักเพิ่มมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจเริ่มขาดแคลน หลายองค์กรต่างเร่งระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหานี้ให้คลี่คลายและบรรเทาลงโดยเร็วที่สุด