TOA จับมือร่วมทุน ฮาร์ดแวร์ เอ็กซ์เพิร์ต ลุยธุรกิจ Sourcing วัสดุก่อสร้าง-เครื่องมือช่าง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้เข้าทำสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุน กับ บริษัท ฮาร์ดแวร์ เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด และดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ภายใต้ชื่อบริษัท อินโคซอร์ส จำกัด (Incosource) โดย บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 55.0 และ บจก. ฮาร์ดแวร์ เอ็กซ์เพิร์ต ถือหุ้น ร้อยละ 45.0 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 3,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

ทั้งนี้ บริษัท อินโคซอร์ส จำกัด (Incosource) ดำเนินการประกอบธุรกิจ ด้านจัดหา นำเข้า ส่งออก สินค้า 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มสีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง (Paint & Construction Chemicals) 2. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) 3. กลุ่มไฟฟ้า (Electricals) 4. กลุ่มเซรามิค สุขภัณฑ์ ประปา (Plumbing) 5. กลุ่มเครื่องมือช่าง (Tools & Hardware)

บทความที่คุณอาจจะสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง