กลุ่มทรู ขยายแบนด์วิธเพิ่มเป็น 3 เท่า รองรับการใช้งานช่วง COVID-19

กลุ่มทรูเตรียมความพร้อมโครงข่ายทุกการสื่อสาร ทั้งไฟเบอร์ บรอดแบนด์ เคเบิ้ลทีวีและโมบายล์ ให้ลูกค้าชาวไทยมั่นใจสามารถเข้าถึงทุกการสื่อสารเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการควบคุม และขอความร่วมมือตามข้อกำหนดต่างๆ

โดยได้ขยายเพิ่มแบนด์วิธเป็น 3 เท่าของการขยายงานปกติ รองรับการใช้งานเชื่อมต่อทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการใช้งาน (capacitiy) ของเครือข่ายทั้ง 3G/4G/5G เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานในทุกรูปแบบออนไลน์

พร้อมจัดทีมดูแลคุณภาพโครงข่ายทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค นอกจากนี้ยังจัดทีมช่างที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และยังได้เตรียมรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) กระจายอยู่ทั่วประเทศพร้อมให้บริการทันทีเมื่อมีความต้องการใช้สัญญาณเป็นการชั่วคราว

S 21839970

นายจิระชัย คุณากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในสถานการณ์ขณะนี้ ที่ประชาชนทุกคนต่างอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยที่จะลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มทรูตระหนักดีว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของทีมงานดูแลระบบโครงข่ายกลุ่มทรูทุกคน ทั้งไฟเบอร์ บรอดแบนด์ เคเบิ้ลทีวี และโมบายล์ ที่จะต้องดูแลความพร้อมให้คนไทยสามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา รองรับทั้งการทำงานที่บ้าน การเรียนที่บ้าน หรือออนไลน์ใช้ชีวิตต่างๆ ภายในบ้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีปริมาณการใช้งานแบนด์วิธบรอดแบนด์เพิ่มสูงขึ้นเป็น 52 % และการใช้งานดาต้าเพิ่มจากเดิมสูงขึ้น 18.4% ขณะนี้ กลุ่มทรูได้ขยายแบนด์วิธเพิ่มเป็น 3 เท่าของการขยายงานปกติ ทั้งแบนด์วิธภายในประเทศ (Domestic Bandwidth) ที่เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกตเวย์ภายในประเทศ และแบนด์วิธไปต่างประเทศ (International Bandwidth) ให้พร้อมรองรับการเชื่อมต่อคอนเทนต์บันเทิง หรือติดตามข่าวสาร การประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ตลอดจนการทำธุรกรรมออนไลน์

และได้จัดทีมวิศวกรดูแลคุณภาพโครงข่ายแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม. สามารถรีโมทการทำงานและตรวจสอบสัญญาณได้จากทุกที่ เป็นการสนับสนุนให้ทำงานจากที่บ้าน นอกจากนี้ ยังส่งรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) ไปเสริมประจำตามโรงพยาบาลต่างๆที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังจัดทีมช่างที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ทีมเน็ตเวิร์คได้มีการซักซ้อมแผนการทำงานในภาวะฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมของโครงข่ายทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการสื่อสารในขณะนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าถึง ทรูจึงขอดูแลคนไทยอย่างเต็มที่”