ทรู คลิกไลฟ์ จัดเวิร์คช็อปออนไลน์ ผ่าน TRUE VROOM และ VLEARN

กรุงเทพฯ  – ท่ามกลางภาวะวิฤกตโควิด-19ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้ทุกโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนในช่วงนี้ แต่การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ….ทรู คลิกไลฟ์ ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงสร้างสรรค์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

โดยเริ่มการอบรมอย่างเป็นทางการด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ประจำปี 2564 “นวัตกรรมการเรียนรู้ยุคดิจิทัลสู่การศึกษาแห่งอนาคต LEARNING INNOVATION FOR DIGITAL ERA”  นำทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา มาเติมเต็มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอน ผ่านแพลตฟอร์ม TRUE VROOM ห้องประชุมออนไลน์ และ VLEARN แพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์

ทั้งมอบหมายงานและติดตามการทำงาน ทำให้การอบรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสริมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนในโครงการกว่า 400 คนทั่วประเทศ ครอบคลุมการอบรมในทุกมิติภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (แถวบน ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเปิดงาน  “แม้ในช่วงเวลานี้เราจะไม่สามารถจัดการอบรมที่จะไปพบกับทุกโรงเรียนได้โดยตรง ทรู คลิกไลฟ์ยังคงอบรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วยแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่าง ๆ ของทรูเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับโรงเรียนในโครงการของเราโดยเฉพาะ

โดยเริ่มต้นจาก Online Training ต่อด้วย Exclusive Training ลงลึกเทคนิคการสอนทั้ง 5 หลักสูตรวิชาของเรา พร้อมผลักดัน Self-learning ให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้ด้วยตนเองบนออนไลน์แพลตฟอร์มที่เราเตรียมไว้ให้ที่มาพร้อมกับองค์ความรู้ครบครัน และปิดท้ายด้วย Online Discussion ติดตามประเมินผล สะท้อนทักษะการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรรับเชิญคุณภาพในสาขาที่เกี่ยวข้องตลอดปี”

นอกจากนี้ ทรู คลิกไลฟ์ ยังได้กล่าวถึงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล รวมถึงนวัตกรรมจากทรู คลิกไลฟ์ที่จะมาตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในยุคนี้ เสริมทัพด้วยวิทยากรรับเชิญพิเศษ ครูจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง (แถวบน ที่ 2 จากซ้าย) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2560 ที่มาแชร์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล พร้อมด้วย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (แถวบน ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องก์การมหาชน) บรรยายในหัวข้อ จิตวิทยาพัฒนาการเด็กกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและทีมวิชาการของทรู คลิกไลฟ์ ได้สร้างสรรค์คอร์สส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันการศึกษายุคใหม่ โดยมีคณะครูในโครงการจากทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมฯตลอด 7 วัน อย่างเข้มข้น ซึ่งได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียนยุคนิว นอร์มัล และการเปลี่ยนบทบาทของครูผู้สอนสู่แนวทางการสร้างเด็กนักคิดผ่านนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี

ตลอดจนได้เสริมความรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะตามแต่ละหลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์ ได้แก่ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  โรโบติกส์ และดนตรี  กระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้เรียนด้วยนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์จาก ทรู คลิกไลฟ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้จะได้ทบทวนฝึกฝนด้วยตนเองเพิ่มเติมกับสื่อมัลติมีเดีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาการพิเศษในแวดวงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปี รวมถึงร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 หลักสูตร เพื่อติดตามประเมินผลเป็นระยะและส่งเสริมการพัฒนาการสอนได้อย่างตรงจุดสำคัญที่สุดอีกด้วย

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สามารถติดต่อได้ที่ 08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.trueclicklife.com