ทวิตเตอร์เปิดตัวการสมัคร “ยืนยันตัวตน” แบบใหม่ด้วยตนเอง!

กรุงเทพฯ, 21 พฤษภาคม 2564 – ทวิตเตอร์ประกาศเปิดตัวขั้นตอนการสมัครขอยืนยันตัวตนและการพิจารณาการยืนยันตัวตนบนทวิตเตอร์รูปแบบใหม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ โดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทวิตเตอร์ได้ดำเนินการสร้างความความชัดเจนในการกำหนดเกณฑ์ของบุคคลที่สามารถได้รับการยืนยันตัวตน พร้อมประกาศนโยบายใหม่ที่มาจากฟีดแบ็กของสาธารณชน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการการลบเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าอัตโนมัติออกจากบัญชีที่ไม่เข้าเกณฑ์การยืนยันตัวตน อาทิ บัญชีที่ไม่ได้มีการใช้งานหรือข้อมูลของโปรไฟล์ไม่สมบูรณ์ ทวิตเตอร์ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียต่างๆ ในช่วงที่มีการเปิดรับฟีดแบ็ก เพื่อนำมาปรับปรุงการยืนยันตัวตนบนทวิตเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนใหม่นี้ นับว่าเป็นก้าวสำคัญของแผนงานทวิตเตอร์ที่ต้องการให้การยืนยันตัวตนมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ทวิตเตอร์ขอแนะนำขั้นตอนการสมัครเพื่อขอยืนยันตัวตนแบบใหม่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในลำดับต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่ากำลังสื่อสารอยู่กับใครบนทวิตเตอร์

phone with twitter laptop with facebook

การยืนยันตัวตนบนทวิตเตอร์หมายความว่าอะไร

เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจำแนกบัญชีที่เป็นผู้มีชื่อเสียงตัวจริงได้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้คนบนทวิตเตอร์ทราบว่าพวกเขากำลังสนทนาอยู่กับใคร และเพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินว่าบัญชีนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด จากการวิจัยของทวิตเตอร์พบว่าการยืนยันตัวตนรูปแบบนี้สามารถนำไปสู่บทสนทนาที่มีคุณภาพ และรอบด้านมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทวิตเตอร์ได้จัดทำแนวทางสำหรับบัญชีที่ได้รับการยืนยันตันตนบนทวิตเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมบทสนทนาของชุมชนบนทวิตเตอร์โดยรวมให้มีคุณภาพและดียิ่งขึ้น ผู้คนบนทวิตเตอร์ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของการเป็นผู้นำด้วยการทำเป็นตัวอย่าง หากอยากให้คนอื่นทวีตถึงตนเองอย่างไร ก็ต้องทวีตหาคนอื่นเช่นนั้น สร้างบทสนทนาสาธารณะที่ให้ความเคารพและมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง แน่นอนว่าทุกบัญชีผู้ใช้งานรวมถึงบัญชีที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของทวิตเตอร์เช่นเดิมทุกประการ หากบัญชีผู้ใช้งานใดได้รับการยืนยันตัวตนแล้วแต่ละเมิดข้อบังคับของทวิตเตอร์บ่อยครั้งก็จะถูกลบเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าออกได้

ใครบ้างที่สามารถได้รับการยืนยันตัวตน

ผู้ที่สามารถได้รับการยืนยันตัวตนจะต้องมีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ 1 ใน 6 หมวดหมู่ดังต่อไปนี้

  • หน่วยงานรัฐบาล
  • บริษัท แบรนด์สินค้า และองค์กรต่างๆ
  • สำนักข่าว และสื่อมวลชน
  • องค์กรหรือบุคคลในวงการบันเทิง
  • องค์กรหรือบุคคลในวงการกีฬาและเกม
  • นักกิจกรรม ผู้จัดงาน และอินฟลูเอ็นเซอร์

นอกจากเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะตามหมวดหมู่ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการยืนยันตัวตน นี้แล้ว บัญชีผู้ใช้งานจะต้องมีความสมบูรณ์ ทั้งชื่อผู้ใช้งาน รูปภาพโปรไฟล์และมีการยืนยันอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ มีการใช้งานตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาและมีประวัติว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของทวิตเตอร์ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่เข้าเกณฑ์การได้รับการยืนยันตัวตนได้เพิ่มเติมที่นโยบายการยืนยันตัวตน

วิธีการสมัครเพื่อขอยืนยันตัวตน

ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ทุกคนจะเริ่มเห็นระบบการยืนยันยืนยันตัวตนได้ในแท็บการตั้งค่าบัญชี ทั้งนี้ หากยังไม่เห็นการอัปเดตดังกล่าว ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะทวิตเตอร์กำลังทยอยให้บริการกับทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถตรวจสอบและพิจารณาการสมัครยืนยันตัวตนได้ทันเวลา

ตัวอย่างของการยื่นขอการยืนยันตัวตน

04 Verification Application combined m scaled

เมื่อผู้ใช้ยื่นสมัครยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลตอบกลับจากทวิตเตอร์ในไม่กี่วันถัดไป หากมีจำนวนผู้สมัครขอยืนยันตัวตนเป็นจำนวนมากอาจใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ ในกรณีการยื่นขอยืนยันตัวตนของบัญชีที่ได้รับการอนุมัติ จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแสดงอัตโนมัติอยู่บนชื่อผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ และหากคิดว่าทวิตเตอร์มีการดำเนินงานที่ผิดพลาด สามารถยื่นสมัครยืนยันตัวตนได้ใหม่ใน 30 วันหลังจากที่ได้รับอีเมลตอบกลับว่าบัญชีนั้นไม่เข้าเกณฑ์

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในลำดับต่อไป

ทวิตเตอร์ทราบดีว่านโยบายใหม่นี้อาจยังไม่ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่มที่ต้องการยืนยันตัวตน ดังนั้นทวิตเตอร์จึงกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการเพิ่มหมวดหมู่ของบุคคลที่สามารถยืนยันตัวตนให้มากขึ้นภายในปีนี้ อาทิ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และผู้นำทางศาสนา กดติดตาม @Verified เพื่อจะได้รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน

ทวิตเตอร์มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถแสดงตัวตนบนทวิตเตอร์ได้มากยิ่งขึ้นผ่านโปรไฟล์และเปิดใช้งานบัญชีประเภทใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ได้มีการอัปเดตครั้งล่าสุด ทวิตเตอร์กำลังดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับบัญชีที่เป็นอัตโนมัติและบัญชีเพื่อการระลึกถึง ซึ่งได้เตรียมแผนไว้ว่าจะทำการแนะนำบัญชีประเภทนี้เพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตลอดจนการปรับปรุงหน้าโปรไฟล์บนทวิตเตอร์ เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้ดียิ่งขึ้น เช่น จะเพิ่มหน้าเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้

ทวิตเตอร์มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้คนบนทวิตเตอร์ได้มีวิธีการในการระบุตัวตนและแสดงออกถึงตัวตนเพิ่มมากขึ้น เพื่อการนำไปสู่บทสนทนาที่มีคุณภาพและรอบด้านมากยิ่งขึ้นบนทวิตเตอร์