UCS เร่งฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่พนักงาน ยกระดับความปลอดภัยภายในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงานและผู้ใช้บริการ

บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด (Universal Communication systems Co., Ltd) ห่วงใยสุขภาพของพนักงานและลูกค้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เดินหน้าฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่พนักงานทุกท่าน หวังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายในองค์กรและเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกท่านท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ทางองค์กรได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยพนักงานทุกท่านมีกำหนดการฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันที่ 16 ก.ค. 64 และเข็มที่สองในวันที่ 9 ส.ค. 64 ณ โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

vaccine3 0

ทั้งนี้ ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วง ทางองค์กรไม่นิ่งนอนใจ นอกเหนือจากการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่พนักงานแล้ว ยังคงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน 100% พร้อมติดตามดูแลสุขภาพของพนักงานอย่างทั่วถึง

vaccine1 1

ปัจจุบัน UCS เป็นผู้นำในตลาดในด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการวางระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร ซึ่งในฐานะของการเป็นองค์กรชั้นนำ การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมจึงเป็นพันธกิจหนึ่งที่ทางองค์กรเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่พนักงานทุกท่านในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและลูกค้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนั้น ทางองค์กรยังหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและภาครัฐในการลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เพื่อให้วิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้สงบลงในเร็ววัน และประชาชนคนไทยทุกท่านจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง